Grupo Edebé
Home  / Educación  / Edebé Interactiva  /  Edebé Interactiva
Edebé Interactiva

Educactiva – Escola Virtual

Educactiva és un entorn virtual d'aprenentatge dissenyat especialment per a l'escola. Presenta una interfície amigable, un ús intuïtiu que facilita el treball diari i és compatible amb qualsevol sistema operatiu.

És una plataforma en línia que no necessita instal·lació local i accessible des de qualsevol dispositiu connectat a internet.

Educactiva és compatible i interoperable amb qualsevol contingut en format scorm, i permet gestionar:

  • L'assignació i administració de les tasques personalitzades
    per grups o alumnes
  • Els informes amb els resultats avaluatius
  • El registre d'assistència i notes de comportament
  • La comunicació amb els pares i alumnes

Com a usuaris de l'Entorn Virtual d'Educactiva, els professors i les famílies podran dur a terme un seguiment personalitzat del ritme d'aprenentatge dels alumnes, la qual cosa afavorirà la responsabilitat compartida de pares i professors en la seva educació.

Screemshot del Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA)