Grupo Edebé


Potencia la concentració de l'alumne promovent la seva atenció i la reflexió dels continguts.
Facilita una correcta comprensió del contingut incorporant tècniques d'aprenentatge especialment concordes per al treball amb continguts digitals.
Motiva i promou el treball col·laboratiu dels alumnes aprofitant les possibilitats de comunicació del web 2.0.
Posa al servei de l'aprenentatge el gran potencial d'internet i dels mitjans interactius audiovisuals.
Fomenta la responsabilitat creant alumnes autònoms.
S'adapta al format de Pissarra Digital Interactiva (PDI) i als ordinadors portàtils dels alumnes participants en el Pla Escola 2.0.