Grupo Edebé


Ofereix tot el contingut curricular complet
Incorpora un nou mètode didàctic dissenyat específicament per al procés d'ensenyament i aprenentatge amb continguts digitals.
És flexible: es pot combinar segons les necessitats de programació del docent
Permet el seguiment i l'avaluació sistemàtica del progrés dels alumnes.
Proposa itineraris personalitzables que faciliten l'atenció a la diversitat.
Ha estat creat per equips multidisciplinars (pedagogs, professors, consultors i editors especialistes en didàctica digital).
Compleix l'estàndard SCORM i és compatible amb múltiples plataformes (moodle, eleven, virtus, clickedu, ágora, weeras, pedagogía interactiva...).
Inclou un servei permanent d'acompanyament i formació al professorat.
Ofereix la garantia de l'àmplia i dilatada experiència d'edebé en la creació de continguts educatius.
És un model en el qual els materials digitals combinats amb el format paper poden aconseguir la màxima eficàcia en el procés d'ensenyament-aprenentatge.


Número de expediente: TSI-090100-2011-27